Benestar Social i Família

  • Crear un impost municipal per a gravar les vivendes desocupades dels bancs, per forçar-los a que entrin dins el mercat de lloguer.
  • Crear un Banc del Temps
  • Projecte assisténcia atenció Gent Gran sense familiars.
  • Transport públic adaptat entre els nuclis, l´estació de trens i l´hospital del Vendrell
  • Potenciar l´igualtat de génere en tots els ambits.
  • Aprofundir en la política de descomptes municipals per a la gent en situació precària.
  • Reorganització del Banc d´Aliments per fer-lo més eficient.
  • Creació de noves vivendes socials.
  • Fomentar la paritat en tots els àmbits.