Ensenyament

  • Fomentar i facilitar la conciliació familiar.
  • Promocionar sortides d´educació ambiental al municipi.
  • Recolzar l´AMPA en les seves activitats.