Governació

Creació de comissions participatives a les Regidories.

Fomentar els pressupostos participatius.

Instaurar els Plens Participatius.

Millora i eficiència de la relació entre l´Ajuntament i la Ciutadania.