RAP per un futur mes sostenible

Proposta per un territori equilibrat i pròsper basat en l'agricultura de proximitat i ecològica i d'un paisatge que complementi les dues Àrees Metropolitanes .

Es important la planificació econòmica, urbanística i territorial per la preservació i foment dels usos agrícoles, urbans i periurbans. Aconseguir l ́autosuficiència alimentaria seria una necessitat estratègica i geopolítica.

Amb la qual cosa també ens ajudaria a preservar la salut dels habitants i disminuir la despesa sanitària, provocada per els contaminants ambientals i alimentaris.

La densitat demogràfica de les metròpolis, exigeixen articular unes lògiques diferents respecte a la qualitat de les demandes alimentaries,

El repte principal d ́aquesta regió seria potenciar la sostenibilitat del sistema agrícola i alimentari, aprofitant l ́oportunitat que dona la posició del territori entre les dues metròpolis, i multiplicant les iniciatives relacionades amb l'agricultura periurbana, que generin l ́apropament qualitatiu entre el productor i consumidor.

Això tindria que formar part de l ́ultima generació d ́estratègies de desenvolupament del Pla Territorial.

Seria convenient dissenyar una gestió conjunta que coordini les polítiques de protecció del medi natural i rural, destacant la harmonia territorial i plantejant una actuació integral sense precedents en el sistema alimentari global. Tenint en compte:

 • - Promoure la biodiversitat a traves de les practiques ecològiques.

 • - Reduir els residus orgànics a traves del reciclatge i el compostatge.

 • - Minimitzar el transport d aliment a traves de la producció local.


  Donar resposta a la creixent demanada alimentària, ecològica i de km0

  La majoria dels aliments que arriben a casa nostra, tenen una empremta ambiental excessivament costosa, tan per el transport com l'embalatge d'únic us.

  Destinació dels productes de l ́Agroregió

  Mercabarna i Mercats Centrals, Mercats Municipals, Supermercats, Mercats de carrer, Botigues locals, Restaurants, Telemercat, Caixes ecològiques, Transformació, ( industrial agroalimentària)

Enclavaments de producció local

Actualment a la nostre comarca, ja tenim una producció agroalimentària consolidada amb la vinya el vi i Cava, juntament amb la producció d'oli amb una Denominació d'origen pròpia.

Per diversificar la producció, la nostre terra, acolliria molt be arbres com fruiters, ametllers, i horta.

Possibilitats d ́aquest sistema

L' estratègia política per la comarca, passa per recuperar tan el sol que hi ha que no es treballa, com els polígons en desús.

D ́aquesta manera podem aconseguir:

Promoure la confiança a traves de tota la cadena alimentaria. Reduir al màxim el consum de combustibles fòssils.

Que els productes siguin competitius i aconsegueixin un èxit econòmic amb un producte de qualitat.

Assegurar la vitalitat comercial. Assegurar la implicació del consumidor.

Potenciar la transformació dels productes primaris en productes manufacturats ecològics (amb la possibilitat de tenir un segell propi que s'identifiqui amb aquesta qualitat).

Desenvolupar vincles regionals.

Oferir centres escolars saludables.

Reduir els residus i la brossa, relacionada amb l' alimentació.

Polítiques de custodia ambiental per l'entorn rural.

Desenvolupament de l ́espai agrari per activitats de turisme rural, Activitats d ́interpretació del paisatge i la natura.

Contribuir a enfortir les relacions comunitàries Promoure el coneixement.