Residus

Un dels grans problemes és la gestió dels residus urbans.

Queda clar que el nostre municipi amb el reciclatge no assolim unes metes dignes pel segle en el que vivim, fet pel qual la factura de la brossa no para de pujar, i només augmentat el % del reciclatge dels residus podrem plantejar-nos abaratir-la, i alhora lluitar per un medi ambient que ens pertany a tots.

Els abocadors estan plens a vessar i per això els preus no deixen d'enfilar-se; ja que ningú vol un nou abocador al costat de casa degut a les greus afectacions sobre els municipis on ja existeixen, com pudors, filtracions contaminants als aqüífers i el sòl, brutícia, etc.

Volem instaurar un nou model de recollida de brossa, el del CONTENIDOR ÚNIC, amb el qual volem arribar al 90% del reciclatge dels nostres residus.

Serà llavors en assolir aquesta fita quan podrem plantejar-nos abaixar les taxes d'escombraries. I també el nostre medi ambient ens ho agrairà.